Chào mừng bạn đến với cayyeuthuong.com (bản quyền nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức)

Home

-6%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY CAU ĐÀI LOAN KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH CHỮ NHẬT ĐỨNG
Giá bán: 1.350.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-11%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY TRẦU BÀ NAM MỸ LEO CỘT KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 1.600.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

-15%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY TRẦU BÀ CỘT KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 1.350.000 đ

Giá KM: 1.600.000 đ

-3%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY KIM NGÂN KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-5%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY TRÚC NHẬT KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 900.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-20%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY CAU ĐÀI LOAN KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 950.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

-5%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY CAU VÀNG KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 900.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-31%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY NGŨ GIA BÌ KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-10%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY TRÚC MÂY KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-10%
TRỌN BỘ CÂY TRÚC NHẬT LỚN VÀ CHẬU ĐÁ MÀI TRỒNG SẴN - MẪU 14
Giá bán: 2.300.000 đ

Giá KM: 2.580.000 đ

-2%
TRỌN BỘ CÂY TRÚC NHẬT LỚN VÀ CHẬU XI MĂNG TRỒNG SẴN - MẪU 13
Giá bán: 2.200.000 đ

Giá KM: 2.250.000 đ

-2%
TRỌN BỘ CÂY CÂY KIM TIỀN | KIM PHÁT TÀI LỚN VÀ CHẬU XI MĂNG TRỒNG SẴN - MẪU 12
Giá bán: 1.750.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

-17%
TRỌN BỘ CÂY CÂY KIM TIỀN | KIM PHÁT TÀI LỚN VÀ CHẬU XI MĂNG TRỒNG SẴN - MẪU 11
Giá bán: 1.850.000 đ

Giá KM: 2.250.000 đ

-18%
TRỌN BỘ CÂY TRẦU BÀ CỘT LỚN VÀ CHẬU XI MĂNG TRỒNG SẴN - MẪU 10
Giá bán: 2.150.000 đ

Giá KM: 2.650.000 đ

-14%
TRỌN BỘ CÂY TRẦU BÀ CỘT VÀ CHẬU ĐÁ MÀI TRỒNG SẴN - MẪU 09
Giá bán: 2.450.000 đ

Giá KM: 2.850.000 đ

-18%
TRỌN BỘ CÂY CAU ĐÀI LOAN LỚN VÀ CHẬU XI MĂNG TRỒNG SẴN - MẪU 08
Giá bán: 2.150.000 đ

Giá KM: 2.650.000 đ

-14%
TRỌN BỘ CÂY CAU ĐÀI LOAN VÀ CHẬU ĐÁ MÀI TRỒNG SẴN - MẪU 07
Giá bán: 2.450.000 đ

Giá KM: 2.850.000 đ

-2%
Trọn bộ cây trúc mây lớn và chậu xi măng trồng sẵn - mẫu 06
Giá bán: 1.750.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

-6%
Trọn bộ cây lưỡi hổ và chậu đá mài trồng sẵn - mẫu 05
Giá bán: 1.350.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-8%
CÂY TRẦU BÀ LEO CỘT - Philodendron grand brasil
Giá bán: 1.650.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

-6%
CÂY KIM NGÂN - CHẬU XI MĂNG HÌNH LU MÀU TỰ NHIÊN
Giá bán: 1.350.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-13%
CÂY KIM NGÂN - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ VUÔNG CAO MÀU ĐEN
Giá bán: 1.550.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

-9%
CÂY KIM NGÂN - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 1.450.000 đ

Giá KM: 1.600.000 đ

-10%
TRỌN BỘ CÂY TRÚC NHẬT LỚN VÀ CHẬU ĐÁ MÀI TRỒNG SẴN - MẪU 14
Giá bán: 2.300.000 đ

Giá KM: 2.580.000 đ

-2%
TRỌN BỘ CÂY TRÚC NHẬT LỚN VÀ CHẬU XI MĂNG TRỒNG SẴN - MẪU 13
Giá bán: 2.200.000 đ

Giá KM: 2.250.000 đ

-6%
CÂY NGŨ GIA BÌ - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH LU MÀU ĐEN
Giá bán: 1.350.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-11%
CÂY NGŨ GIA BÌ - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỨNG MÀU ĐEN
Giá bán: 1.150.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-10%
CÂY NGŨ GIA BÌ - CHẬU XI MĂNG HÌNH TRỤ TRÒN THẤP
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-2%
TRỌN BỘ CÂY CÂY KIM TIỀN | KIM PHÁT TÀI LỚN VÀ CHẬU XI MĂNG TRỒNG SẴN - MẪU 12
Giá bán: 1.750.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

-34%
CÂY BÀNG singapore - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỨNG MÀU ĐEN
Giá bán: 950.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-13%
CÂY KIM NGÂN - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ VUÔNG CAO MÀU ĐEN
Giá bán: 1.550.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

-10%
CÂY NGŨ GIA BÌ - CHẬU XI MĂNG HÌNH TRỤ TRÒN THẤP
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-6%
CÂY KIM TIỀN | KIM PHÁT TÀI - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH LU MÀU ĐEN
Giá bán: 1.350.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-13%
CÂY TRÚC MÂY - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-25%
CÂY LƯỠI HỔ VIỀN VÀNG - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 900.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

-3%
CÂY CAU ĐÀI LOAN - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-6%
CÂY TRẦU BÀ CỘT - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 1.350.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-30%
CÂY KIM TIỀN | KIM PHÁT TÀI - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 900.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-13%
CÂY TRẦU BÀ CỘT - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ VUÔNG CAO MÀU ĐEN
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

Cây ngân hậu | không kèm chậu
Giá bán: 190.000 đ
Cây cỏ lan chi (dây nhện) | không kèm chậu
Giá bán: 180.000 đ
Cây kim ngân | không kèm chậu
Giá bán: 220.000 đ
Cây dương xỉ | không kèm chậu
Giá bán: 160.000 đ
Cây đế vương đỏ mini | không kèm chậu
Giá bán: 160.000 đ
Cây trường sinh cẩm thạch | không kèm chậu
Giá bán: 170.000 đ
Cây lan ý | không kèm chậu
Giá bán: 180.000 đ
Cây trầu bà lỗ | không kèm chậu
Giá bán: 170.000 đ
Cây đa búp đỏ | không kèm chậu
Giá bán: 230.000 đ
Cây cau tiểu trâm | không kèm chậu
Giá bán: 160.000 đ
Chậu xi măng hình đầu đạn dẹp
Giá bán: Liên hệ
Chậu xi măng | đá mài vuông khối
Giá bán: Liên hệ
Chậu đá mài trụ đen cao vừa
Giá bán: Liên hệ
Chậu xi măng trụ tròn cao vừa
Giá bán: Liên hệ
Chậu xi măng hình cái bát thấp
Giá bán: Liên hệ
Chậu đá mài đen hình chữ nhật
Giá bán: Liên hệ
Chậu đá mài hình cái giỏ
Giá bán: Liên hệ
Chậu xi măng hình chữ nhật dài thấp
Giá bán: Liên hệ
Chậu đá mài | xi măng trụ tròn cao
Giá bán: Liên hệ
-14%
CÂY TRẦU BÀ NAM MỸ
Giá bán: 1.200.000 đ

Giá KM: 1.400.000 đ

-5%
CÂY PHÁT TÀI NÚI
Giá bán: 690.000 đ

Giá KM: 730.000 đ

-11%
CÂY PHÁT TÀI KHÚC
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 850.000 đ

-10%
CÂY CAU PHÚ QUÝ
Giá bán: 890.000 đ

Giá KM: 990.000 đ

-11%
CÂY CHUỖI RẺ QUẠT
Giá bán: 1.600.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

Cây Không Kèm Chậu Size Lớn

Mua cây giá rẻ uy tín,chất lượng,có giao hàng nhanh chóng,mua cây không cần chậu (cây trong bầu ươm sẵn) vì bạn đã có chậu sẵn ở nhà tại nhà.

  -27%
  CÂY NGỌC NGÂN không kèm chậu
  Giá bán: 160.000 đ

  Giá KM: 220.000 đ

  -28%
  CÂY LƯỠI HỔ không kèm chậu
  Giá bán: 250.000 đ

  Giá KM: 350.000 đ

  -36%
  CÂY KIM TIỀN không kèm chậu
  Giá bán: 290.000 đ

  Giá KM: 460.000 đ

  -10%
  CÂY NGŨ GIA BÌ không kèm chậu
  Giá bán: 260.000 đ

  Giá KM: 290.000 đ

  -35%
  CÂY BÀNG singapore không kèm chậu
  Giá bán: 380.000 đ

  Giá KM: 590.000 đ

   Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website

  Mã số thuế: 0316556918

  Address: Lầu 1. 506/15/25,Đường 3/2, Phường 14,Quận 10, Hồ Chí Minh.

  CH2: 182 Đường số 2, Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM.(hoạt động chính)

  Hotline 0388 996 342 - 0857 444 101

  Mail: Ceocayyeuthuong@gmail.com

  Website:  Cayyeuthuong.com

  © Copyright 2018 cayyeuthuong.com, all rights reserved

  Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn
  X
  Sale to 15%