Chào mừng bạn đến với cayyeuthuong.com (bản quyền nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức)

Home

-19%
Cây lưỡi hổ để bàn | Chậu đất nung
Giá bán: 290.000 đ

Giá KM: 360.000 đ

-40%
Cây trường sinh để bàn | Chậu đất nung
Giá bán: 190.000 đ

Giá KM: 320.000 đ

-44%
Cây trầu bà thái (trầu bà vàng) để bàn | Chậu đất nung
Giá bán: 190.000 đ

Giá KM: 340.000 đ

-34%
Cây trầu bà lỗ để bàn | Chậu đất nung
Giá bán: 190.000 đ

Giá KM: 290.000 đ

-40%
Cây phú quý để bàn | Chậu đất nung
Giá bán: 190.000 đ

Giá KM: 320.000 đ

-40%
Cây ngọc ngân để bàn | Chậu đất nung
Giá bán: 190.000 đ

Giá KM: 320.000 đ

-35%
Cây lan ý để bàn | Chậu đất nung
Giá bán: 250.000 đ

Giá KM: 390.000 đ

-38%
Cây Philodendron Burle Marx để bàn | Chậu đất nung
Giá bán: 260.000 đ

Giá KM: 420.000 đ

-34%
Cây vạn lộc để bàn | Chậu đất nung
Giá bán: 190.000 đ

Giá KM: 290.000 đ

-38%
Cây đuôi công sọc tím để bàn | Chậu đất nung
Giá bán: 260.000 đ

Giá KM: 420.000 đ

-7%
Cây đế vương đỏ - chậu nhựa
Giá bán: 390.000 đ

Giá KM: 420.000 đ

-16%
Cây thiên điểu (chuối mỏ két) - chậu nhựa
Giá bán: 350.000 đ

Giá KM: 420.000 đ

-10%
Cây vạn niên thanh - chậu nhựa
Giá bán: 350.000 đ

Giá KM: 390.000 đ

-14%
Cây đại phú gia - chậu nhựa
Giá bán: 360.000 đ

Giá KM: 420.000 đ

-16%
Cây trúc mây - chậu nhựa
Giá bán: 350.000 đ

Giá KM: 420.000 đ

-15%
Cây bàng singapore - chậu nhựa
Giá bán: 390.000 đ

Giá KM: 460.000 đ

-32%
Cây trầu bà thanh xuân - chậu nhựa
Giá bán: 390.000 đ

Giá KM: 580.000 đ

-25%
Cây kim tiền - chậu nhựa
Giá bán: 290.000 đ

Giá KM: 390.000 đ

-5%
Cây kim ngân thắt bím - chậu nhựa
Giá bán: 490.000 đ

Giá KM: 520.000 đ

-19%
Cây lưỡi hổ - chậu nhựa
Giá bán: 290.000 đ

Giá KM: 360.000 đ

-30%
Cây ngũ gia bì - Chậu xi măng,đá mài 30x30cm
Giá bán: 450.000 đ

Giá KM: 650.000 đ

-21%
Cây lưỡi hổ - Chậu xi măng,đá mài 30x30cm
Giá bán: 590.000 đ

Giá KM: 750.000 đ

-9%
Cây đại phú gia - Chậu xi măng,đá mài 30x30cm
Giá bán: 590.000 đ

Giá KM: 650.000 đ

-9%
Cây thiên điểu (chuối mỏ két) - Chậu xi măng,đá mài 30x30cm
Giá bán: 590.000 đ

Giá KM: 650.000 đ

-30%
Cây bàng singapore - Chậu xi măng,đá mài 30x30cm
Giá bán: 590.000 đ

Giá KM: 850.000 đ

-27%
Cây đa búp đỏ | Chậu Xi Măng – Đá Mài Remy
Giá bán: 590.000 đ

Giá KM: 810.000 đ

-37%
Cây trầu bà thanh xuân | Chậu Xi Măng – Đá Mài Remy
Giá bán: 590.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-27%
Cây bàng singapore | Chậu Xi Măng – Đá Mài Remy
Giá bán: 590.000 đ

Giá KM: 810.000 đ

-22%
Cây Kim Tiền | Chậu Xi Măng – Chậu Đá Mài Trụ Tròn
Giá bán: 580.000 đ

Giá KM: 750.000 đ

-20%
Cây vạn niên thanh | Chậu Xi Măng – Đá Mài Remy
Giá bán: 590.000 đ

Giá KM: 740.000 đ

-16%
Cây đuôi công sọc tím | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 460.000 đ

Giá KM: 550.000 đ

-7%
Cây phú quý | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá KM: 420.000 đ

-27%
Cây ngân hậu | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 420.000 đ

Giá KM: 580.000 đ

-20%
Cây trầu bà lỗ | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá KM: 490.000 đ

-20%
Cây đế vương vàng | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 460.000 đ

Giá KM: 580.000 đ

-15%
Cây ngọc ngân | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá KM: 460.000 đ

-32%
Cây vạn lộc | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá KM: 580.000 đ

-13%
Cây cỏ đồng tiền | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá KM: 450.000 đ

-23%
Cây trầu bà | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 350.000 đ

Giá KM: 460.000 đ

-25%
Cây kim tiền (kim phát tài) | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá KM: 520.000 đ

-26%
Cây kim tiền (kim phát tài) - chậu sứ xoắn trắng
Giá bán: 700.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-40%
Cây ngọc ngân - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 450.000 đ

Giá KM: 750.000 đ

-21%
Cây phú quý - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 590.000 đ

Giá KM: 750.000 đ

-25%
Cây thiên điểu (chuối mỏ két) - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 600.000 đ

Giá KM: 810.000 đ

-20%
Cây vạn lộc - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 600.000 đ

Giá KM: 750.000 đ

-21%
Cây đuôi công sọc tím - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-20%
Cây trúc nhật vàng - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 600.000 đ

Giá KM: 750.000 đ

-29%
Cây trúc nhật - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 600.000 đ

Giá KM: 850.000 đ

-36%
Cây cau vàng đài loan - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 600.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-31%
Cây cau vàng - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-37%
Cây cau vàng | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

-22%
Cây lưỡi hổ | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 970.000 đ

-31%
Cây vạn niên thanh | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-42%
Cây lưỡi hổ xanh | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-21%
Cây trầu bà thanh xuân | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-13%
Cây thiên điểu (chuối mỏ két) | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 750.000 đ

-31%
Cây bạch mã hoàng tử | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-10%
Cây đuôi công tím | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-10%
Cây thanh lam | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-22%
Cây đa búp đỏ | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 970.000 đ

-32%
Cây kim tiền (kim phát tài) - chậu sứ trắng
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 1.250.000 đ

-26%
Cây kim tiền (kim phát tài) - chậu sứ xoắn trắng
Giá bán: 700.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-10%
Cây kim ngân - cây tặng khai trương
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-19%
Cây kim tiền (kim phát tài) - cây tặng khai trương
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 810.000 đ

-26%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY LƯỠI HỔ KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH CHỮ NHẬT ĐỨNG
Giá bán: 950.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-26%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY CAU VÀNG KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH CHỮ NHẬT ĐỨNG
Giá bán: 950.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-34%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY KIM NGÂN KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-26%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY CAU VÀNG KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 700.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-45%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY LƯỠI HỔ KÈM CHẬU ĐÁ MÀI TRẮNG
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

Giá sốc trong tuần

 "Chỉ áp dụng cho đơn hàng đặt mua trực tiếp trên website "  

  -30%
  Cây thiết mộc lan - chậu xi măng,đá mài trụ tròn 30x30cm
  Giá bán: 590.000 đ

  Giá KM: 850.000 đ

  -39%
  Cây bàng singapore - chậu xi măng,đá mài trụ tròn 30x30cm
  Giá bán: 490.000 đ

  Giá KM: 810.000 đ

  -31%
  Cây trầu bà đế vương xanh - chậu xi măng,đá mài trụ tròn 30x30cm
  Giá bán: 650.000 đ

  Giá KM: 950.000 đ

  -21%
  Cây trúc mây - chậu xi măng,đá mài trụ tròn 30x30cm
  Giá bán: 590.000 đ

  Giá KM: 750.000 đ

  -24%
  Cây bạch mã hoàng tử - chậu xi măng,đá mài trụ tròn 30x30cm
  Giá bán: 490.000 đ

  Giá KM: 650.000 đ

  -21%
  Cây kim tiền - chậu xi măng,đá mài trụ tròn 30x30cm
  Giá bán: 590.000 đ

  Giá KM: 750.000 đ

  -28%
  Cây cau vàng đài loan - chậu sứ chấm bi lớn
  Giá bán: 580.000 đ

  Giá KM: 810.000 đ

  -22%
  Cây trúc mây - chậu sứ chấm bi lớn
  Giá bán: 580.000 đ

  Giá KM: 750.000 đ

  -26%
  CÂY BÀNG SINGAPORE - Chậu xi măng bầu
  Giá bán: 550.000 đ

  Giá KM: 750.000 đ

  -20%
  Cây trúc bách hợp chậu đất nung size lớn
  Giá bán: 600.000 đ

  Giá KM: 750.000 đ

  -26%
  Cây kim tiền (kim phát tài) - chậu sứ xoắn trắng
  Giá bán: 700.000 đ

  Giá KM: 950.000 đ

  -16%
  Cây trúc mây - chậu sứ xoắn trắng
  Giá bán: 750.000 đ

  Giá KM: 900.000 đ

  -11%
  Cây trầu bà thanh xuân chậu sứ sọc vàng
  Giá bán: 750.000 đ

  Giá KM: 850.000 đ

  -15%
  Cây trúc nhật - chậu sứ khói
  Giá bán: 550.000 đ

  Giá KM: 650.000 đ

  -19%
  Cây đại phú gia chậu sứ sọc vàng
  Giá bán: 650.000 đ

  Giá KM: 810.000 đ

  -19%
  Cây trầu bà thanh xuân | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 650.000 đ

  Giá KM: 810.000 đ

  -7%
  Cây lưỡi hổ viền vàng | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 600.000 đ

  Giá KM: 650.000 đ

  -29%
  SET CÂY NỘI THẤT CÂY PHÁT TÀI KHÚC - Chậu sứ trơn
  Giá bán: 950.000 đ

  Giá KM: 1.350.000 đ

  -20%
  SET CÂY NỘI THẤT CÂY KIM TIỀN - Chậu sứ trơn
  Giá bán: 950.000 đ

  Giá KM: 1.200.000 đ

  -20%
  SET CÂY NỘI THẤT CÂY TRẦU BÀ THANH XUÂN - Chậu sứ trơn
  Giá bán: 950.000 đ

  Giá KM: 1.200.000 đ

  Cây Tặng Quà Size Trung

  CÂY TẶNG QUÀ SIZE TRUNG (CAO TRÊN 25 cm - 90 cm ')

   -10%
   Cây ráng ổ phụng - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 580.000 đ

   Giá KM: 650.000 đ

   -27%
   Cây đuôi công sọc tím - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 430.000 đ

   Giá KM: 590.000 đ

   -20%
   Cây kim tiền (kim phát tài) - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá KM: 490.000 đ

   -25%
   Cây lưỡi hổ - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá KM: 520.000 đ

   -33%
   Cây xương cá - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 450.000 đ

   Giá KM: 680.000 đ

   -25%
   Cây lan ý - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá KM: 520.000 đ

   -10%
   Cây trầu bà - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 350.000 đ

   Giá KM: 390.000 đ

   -25%
   Cây ngọc ngân - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 360.000 đ

   Giá KM: 480.000 đ

   -15%
   Cây ngọc ngà - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá KM: 460.000 đ

   -16%
   Cây phú quý - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 350.000 đ

   Giá KM: 420.000 đ

   -31%
   Cây trồng trong nhà - Cây bạch mã hoàng tử (chậu xi măng,đá mài hình đầu đạn)
   Giá bán: 750.000 đ

   Giá KM: 1.100.000 đ

   -15%
   Cây đế vương xanh chậu đất nung size lớn
   Giá bán: 800.000 đ

   Giá KM: 950.000 đ

   -13%
   Cây ngũ gia bì cẩm thạch - Chậu xi măng trụ tròn 30x30 cm
   Giá bán: 590.000 đ

   Giá KM: 680.000 đ

   -36%
   Cây lưỡi hổ xanh - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
   Giá bán: 600.000 đ

   Giá KM: 950.000 đ

   -20%
   Cây vạn niên thanh - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
   Giá bán: 600.000 đ

   Giá KM: 750.000 đ

   -34%
   Cây trầu bà leo cột (trầu ông) - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
   Giá bán: 950.000 đ

   Giá KM: 1.450.000 đ

   -21%
   Cây cau vàng đài loan - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
   Giá bán: 750.000 đ

   Giá KM: 950.000 đ

   -23%
   Cây lưỡi hổ - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
   Giá bán: 650.000 đ

   Giá KM: 850.000 đ

   -18%
   Cây trúc mây - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
   Giá bán: 650.000 đ

   Giá KM: 800.000 đ

   -19%
   Cây phát tài khúc - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
   Giá bán: 650.000 đ

   Giá KM: 810.000 đ

   -16%
   Cây bạch mã hoàng tử - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
   Giá bán: 1.250.000 đ

   Giá KM: 1.500.000 đ

   -8%
   Cây ngũ gia bì - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
   Giá bán: 1.320.000 đ

   Giá KM: 1.450.000 đ

   -19%
   Cây chân vịt - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
   Giá bán: 1.450.000 đ

   Giá KM: 1.800.000 đ

   -13%
   Cây trầu bà trắng (tróc bạc) - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
   Giá bán: 1.120.000 đ

   Giá KM: 1.300.000 đ

   -26%
   Cây trầu bà đế vương đỏ - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
   Giá bán: 1.650.000 đ

   Giá KM: 2.250.000 đ

   -17%
   Cây thanh lam - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
   Giá bán: 1.320.000 đ

   Giá KM: 1.600.000 đ

   -15%
   Cây phú quý - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
   Giá bán: 1.220.000 đ

   Giá KM: 1.450.000 đ

   -13%
   Cây trúc nhật - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
   Giá bán: 1.250.000 đ

   Giá KM: 1.450.000 đ

   -13%
   Cây ngân hậu - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
   Giá bán: 1.380.000 đ

   Giá KM: 1.600.000 đ

   -11%
   Cây lưỡi hổ - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
   Giá bán: 1.380.000 đ

   Giá KM: 1.560.000 đ

   -17%
   Cây đuôi công sọc tím - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
   Giá bán: 780.000 đ

   Giá KM: 950.000 đ

   -16%
   Cây vạn lộc - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
   Giá bán: 680.000 đ

   Giá KM: 810.000 đ

   -17%
   Cây thiên điểu (chuối mỏ két) - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
   Giá bán: 780.000 đ

   Giá KM: 950.000 đ

   -16%
   Cây phú quý - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
   Giá bán: 680.000 đ

   Giá KM: 810.000 đ

   -9%
   Cây ngọc ngân - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
   Giá bán: 680.000 đ

   Giá KM: 750.000 đ

   -14%
   Cây trầu bà - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
   Giá bán: 580.000 đ

   Giá KM: 680.000 đ

   -17%
   Cây vạn niên thanh - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
   Giá bán: 780.000 đ

   Giá KM: 950.000 đ

   -20%
   Cây thanh lam - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
   Giá bán: 680.000 đ

   Giá KM: 850.000 đ

   -17%
   Cây đa búp đỏ - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
   Giá bán: 780.000 đ

   Giá KM: 950.000 đ

   -17%
   Cây lan ý - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
   Giá bán: 780.000 đ

   Giá KM: 950.000 đ

   Set cây xanh nội thất - cây xanh văn phòng

   Phù hợp với không gian,nhà phố,chung cư,văn phòng => phòng khách, phòng trưng bày,cạnh bàn làm việc,cạnh sofa,cạnh tivi, trước sảnh... 

    -9%
    Sét chậu cây cho ban công,không gian lớn 02 - chậu đá mài 30x30x80
    Giá bán: 1.450.000 đ

    Giá KM: 1.600.000 đ

    -19%
    Sét cây trúc mây size lớn
    Giá bán: 1.450.000 đ

    Giá KM: 1.800.000 đ

    -15%
    Sét cây lưỡi hổ size lớn
    Giá bán: 1.350.000 đ

    Giá KM: 1.600.000 đ

    -29%
    SET CÂY NỘI THẤT CÂY PHÁT TÀI KHÚC - Chậu sứ trơn
    Giá bán: 950.000 đ

    Giá KM: 1.350.000 đ

    -20%
    SET CÂY NỘI THẤT CÂY KIM TIỀN - Chậu sứ trơn
    Giá bán: 950.000 đ

    Giá KM: 1.200.000 đ

    -20%
    SET CÂY NỘI THẤT CÂY TRẦU BÀ THANH XUÂN - Chậu sứ trơn
    Giá bán: 950.000 đ

    Giá KM: 1.200.000 đ

    -41%
    SET CÂY NỘI THẤT CÂY ĐẠI PHÚ GIA - Chậu sứ trơn
    Giá bán: 850.000 đ

    Giá KM: 1.450.000 đ

    -26%
    SET CÂY NỘI THẤT CÂY CAU VÀNG - Chậu sứ trơn
    Giá bán: 950.000 đ

    Giá KM: 1.300.000 đ

    -29%
    SET LỌC KHÔNG KHÍ CÂY LƯỠI HỔ - Chậu sứ trơn
    Giá bán: 850.000 đ

    Giá KM: 1.200.000 đ

    -20%
    Cây đế vương xanh - kệ sắt chữ nhật đứng
    Giá bán: 950.000 đ

    Giá KM: 1.200.000 đ

    -21%
    Cây đại phú gia | Chậu Xi Măng Đá Mài Trụ Tròn cao kèm đôn sắt
    Giá bán: 750.000 đ

    Giá KM: 950.000 đ

    -15%
    Cây trầu bà thanh xuân | Chậu Xi Măng Đá Mài Trụ Tròn cao kèm đôn sắt
    Giá bán: 800.000 đ

    Giá KM: 950.000 đ

    -10%
    Cây lưỡi hổ | Chậu Xi Măng Đá Mài Trụ Tròn cao kèm đôn sắt
    Giá bán: 850.000 đ

    Giá KM: 950.000 đ

    -11%
    Cây kim ngân | Chậu Xi Măng Đá Mài Trụ Tròn cao kèm đôn sắt
    Giá bán: 1.150.000 đ

    Giá KM: 1.300.000 đ

    -13%
    Cây xanh văn phòng - Cây bạch mã hoàng tử chậu đá mài chữ nhật 30x30x80 kèm đôn sắt
    Giá bán: 1.250.000 đ

    Giá KM: 1.450.000 đ

    -26%
    Cây bàng singapore | chậu đá mài vuông cao kèm đôn sắt
    Giá bán: 950.000 đ

    Giá KM: 1.300.000 đ

    -13%
    Cây trầu bà leo cột | chậu đá mài vuông cao kèm đôn sắt
    Giá bán: 1.250.000 đ

    Giá KM: 1.450.000 đ

    -13%
    Cây bạch mã hoàng tử - giỏ cói
    Giá bán: 590.000 đ

    Giá KM: 680.000 đ

    -6%
    Cây ngân hậu - giỏ cói
    Giá bán: 590.000 đ

    Giá KM: 630.000 đ

    -9%
    Cây đại phú gia - giỏ cói
    Giá bán: 590.000 đ

    Giá KM: 650.000 đ

    -23%
    Cây kim tiền - giỏ cói
    Giá bán: 600.000 đ

    Giá KM: 780.000 đ

    -20%
    Cây thiết mộc lan - giỏ cói
    Giá bán: 600.000 đ

    Giá KM: 750.000 đ

    -15%
    Cây ngũ gia bì - giỏ cói
    Giá bán: 590.000 đ

    Giá KM: 700.000 đ

    -23%
    Cây cau vàng - giỏ cói
    Giá bán: 600.000 đ

    Giá KM: 780.000 đ

    -20%
    Cây trúc mây - giỏ cói
    Giá bán: 600.000 đ

    Giá KM: 750.000 đ

    -20%
    Cây cau hawai - giỏ cói
    Giá bán: 600.000 đ

    Giá KM: 750.000 đ

    -9%
    Cây vạn niên thanh - giỏ cói
    Giá bán: 590.000 đ

    Giá KM: 650.000 đ

    -3%
    Cây kim ngân gốc lớn thấp - Cây xanh văn phòng
    Giá bán: 1.250.000 đ

    Giá KM: 1.300.000 đ

    -23%
    CÂY THANH LAM - Chậu xi măng có dĩa
    Giá bán: 650.000 đ

    Giá KM: 850.000 đ

    -48%
    CÂY BÀNG SINGAPORE - Chậu xi măng có dĩa
    Giá bán: 750.000 đ

    Giá KM: 1.450.000 đ

    -30%
    CÂY ĐẠI PHÚ GIA - Chậu xi măng có dĩa
    Giá bán: 900.000 đ

    Giá KM: 1.300.000 đ

    -26%
    CÂY KIM NGÂN XOẮN - Chậu xi măng có dĩa
    Giá bán: 950.000 đ

    Giá KM: 1.300.000 đ

    -41%
    CÂY TRÚC MÂY - Chậu xi măng có dĩa
    Giá bán: 700.000 đ

    Giá KM: 1.200.000 đ

    -29%
    CÂY TRẦU BÀ THANH XUÂN - Chậu xi măng có dĩa
    Giá bán: 850.000 đ

    Giá KM: 1.200.000 đ

    -21%
    CÂY VẠN NIÊN THANH - Chậu xi măng có dĩa
    Giá bán: 750.000 đ

    Giá KM: 950.000 đ

    -29%
    CÂY LƯỠI HỔ - Chậu xi măng có dĩa
    Giá bán: 850.000 đ

    Giá KM: 1.200.000 đ

    -34%
    CÂY PHÁT TÀI KHÚC - Chậu xi măng có dĩa
    Giá bán: 950.000 đ

    Giá KM: 1.450.000 đ

    -16%
    Combo chậu cây thanh lam - chậu đá mài 30x30x80 cm
    Giá bán: 1.250.000 đ

    Giá KM: 1.500.000 đ

    -9%
    Sét chậu cây cho ban công,không gian lớn 02 - chậu đá mài 30x30x80
    Giá bán: 1.450.000 đ

    Giá KM: 1.600.000 đ

    -24%
    Sét chậu cây cho ban công,không gian lớn 01 - chậu đá mài 30x30x80
    Giá bán: 1.700.000 đ

    Giá KM: 2.250.000 đ

    -21%
    Combo chậu cây trầu bà thanh xuân - chậu đá mài 30x30x80 cm
    Giá bán: 1.450.000 đ

    Giá KM: 1.850.000 đ

    -29%
    Combo chậu cây phát tài núi - chậu đá mài 30x30x80 cm
    Giá bán: 1.650.000 đ

    Giá KM: 2.350.000 đ

    -15%
    Sét cây cau vàng | chậu xi măng hình chữ nhật 30x30x80cm
    Giá bán: 1.350.000 đ

    Giá KM: 1.600.000 đ

    -10%
    Combo chậu cây thiên điểu ( chuối mỏ két) - chậu đá mài 30x30x80 cm
    Giá bán: 1.350.000 đ

    Giá KM: 1.500.000 đ

    -12%
    Sét cây cau hawai | chậu đá mài đen hình chữ nhật lớn
    Giá bán: 1.700.000 đ

    Giá KM: 1.950.000 đ

    -13%
    Sét cây lưỡi hổ | chậu đá mài đen hình chữ nhật lớn
    Giá bán: 1.550.000 đ

    Giá KM: 1.800.000 đ

    -6%
    Sét cây ngũ gia bì size lớn
    Giá bán: 1.350.000 đ

    Giá KM: 1.450.000 đ

    -16%
    Cây tre vàng
    Giá bán: 350.000 đ

    Giá KM: 420.000 đ

    -99%
    Cây lưỡi hổ xanh lớn
    Giá bán: 290,000

    Giá KM: 350.000 đ

    -13%
    Cây trầu bà leo cột (trầu ông) lớn
    Giá bán: 650.000 đ

    Giá KM: 750.000 đ

    -12%
    Cây kim ngân xoắn lớn
    Giá bán: 650.000 đ

    Giá KM: 740.000 đ

    -9%
    Cây đại phú gia
    Giá bán: 380.000 đ

    Giá KM: 420.000 đ

    -7%
    Hoa giấy leo
    Giá bán: 390.000 đ

    Giá KM: 420.000 đ

    -92%
    Cúc tần ấn độ
    Giá bán: 120.000 đ

    Giá KM: 1.500.000 đ

    -16%
    Cây đế vương đỏ
    Giá bán: 350.000 đ

    Giá KM: 420.000 đ

    -28%
    Chuối mỏ két (thiên điểu)
    Giá bán: 250.000 đ

    Giá KM: 350.000 đ

    -22%
    Cây phát tài khúc 5 thân ( thiết mộc lan )
    Giá bán: 450.000 đ

    Giá KM: 580.000 đ

    CHẬU CÂY

          

    Chọn hình dáng chậu bạn cần tìm....

     -20%
     Chậu xi măng,đá mài hình hộp chữ nhật
     Giá bán: 390.000 đ

     Giá KM: 490.000 đ

     -17%
     Chậu xi măng,đá mài hình vuông cao
     Giá bán: 290.000 đ

     Giá KM: 350.000 đ

     -22%
     Chậu xi măng,đá mài hình bình hoa
     Giá bán: 450.000 đ

     Giá KM: 580.000 đ

     -7%
     Chậu xi măng,đá mài CHIVAS
     Giá bán: 360.000 đ

     Giá KM: 390.000 đ

     -34%
     Chậu xi măng,đá mài hình tròn dẹp
     Giá bán: 190.000 đ

     Giá KM: 290.000 đ

     -7%
     Chậu xi măng,đá mài hình đầu đạn dẹp
     Giá bán: 360.000 đ

     Giá KM: 390.000 đ

     -17%
     Chậu xi măng,đá mài hình GIỌT NƯỚC
     Giá bán: 290.000 đ

     Giá KM: 350.000 đ

     -34%
     Chậu xi măng,đá mài hình vuông
     Giá bán: 190.000 đ

     Giá KM: 290.000 đ

     -9%
     Chậu xi măng,đá mài REMY (bầu tròn)
     Giá bán: 290.000 đ

     Giá KM: 320.000 đ

     -26%
     Chậu xi măng,đá mài trụ tròn
     Giá bán: 190.000 đ

     Giá KM: 260.000 đ

     -20%
     Cây trúc bách hợp chậu đất nung size lớn
     Giá bán: 600.000 đ

     Giá KM: 750.000 đ

     -26%
     Cây trúc mây chậu đất nung size lớn
     Giá bán: 550.000 đ

     Giá KM: 750.000 đ

     -31%
     Cây bàng singapore chậu đất nung size lớn
     Giá bán: 650.000 đ

     Giá KM: 950.000 đ

     -10%
     Cây trầu bà Leo cột (trầu ông) chậu đất nung size lớn
     Giá bán: 850.000 đ

     Giá KM: 950.000 đ

     -20%
     Cây kim tiền (kim phát tài) | chậu đất nung
     Giá bán: 600.000 đ

     Giá KM: 750.000 đ

     -10%
     Cây cau vàng đài loan | chậu đất nung
     Giá bán: 850.000 đ

     Giá KM: 950.000 đ

     -15%
     Cây trúc nhật | chậu đất nung
     Giá bán: 550.000 đ

     Giá KM: 650.000 đ

     -3%
     Cây trầu bà leo cột (trầu ông) | chậu đất nung
     Giá bán: 1.250.000 đ

     Giá KM: 1.300.000 đ

     -16%
     Cây cau vàng | chậu đất nung
     Giá bán: 750.000 đ

     Giá KM: 900.000 đ

     -7%
     Cây lưỡi hổ | chậu đất nung
     Giá bán: 750.000 đ

     Giá KM: 810.000 đ

     CÔNG TY TNHH CÂY YÊU THƯƠNG

     GPKD số 0316556918 do sở KH&ĐT TP HCM cấp ngày 28/10/2020 (đăng ký thay đổi lần thứ 1:ngày 12 tháng 11 năm 2020)

     Địa chỉ: 182 Đường số 2, Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM.

     Kho giao cây Online: Quận 10,TP.HCM

     Vựa cây: Ngã 3 chợ An Phú Tây,Hưng Long,Bình Chánh

     Hotline 0388 996 342 - 0857 444 101

     Mail: Ceocayyeuthuong@gmail.com

     Website:  Cayyeuthuong.com

     ------------------------------------

     CÔNG TY TNHH CÂY YÊU THƯƠNG
     Stk:1018778374
     Vietcombank chi nhánh Hùng vương

     © Copyright 2018 cayyeuthuong.com, all rights reserved

     Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn
     X
     giao nhanh 4h