Chào mừng bạn đến với cayyeuthuong.com (bản quyền nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức)

Home

-3%
CÂY TRÚC NHẬT - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỨNG MÀU ĐEN
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-13%
CÂY TRÚC NHẬT - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-6%
CÂY NGŨ GIA BÌ - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH LU MÀU ĐEN
Giá bán: 1.350.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-11%
CÂY NGŨ GIA BÌ - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỨNG MÀU ĐEN
Giá bán: 1.150.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-13%
CÂY TRÚC MÂY - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-25%
CÂY LƯỠI HỔ VIỀN VÀNG - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 900.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

-3%
CÂY CAU ĐÀI LOAN - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-6%
CÂY TRẦU BÀ CỘT - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 1.350.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-30%
CÂY KIM TIỀN | KIM PHÁT TÀI - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH VUÔNG MÀU ĐEN
Giá bán: 900.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-25%
CÂY KIM TIỀN | KIM PHÁT TÀI - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỨNG MÀU ĐEN
Giá bán: 900.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

-2%
TRỌN BỘ CÂY CÂY KIM TIỀN | KIM PHÁT TÀI LỚN VÀ CHẬU XI MĂNG TRỒNG SẴN - MẪU 12
Giá bán: 1.750.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

-17%
TRỌN BỘ CÂY CÂY KIM TIỀN | KIM PHÁT TÀI LỚN VÀ CHẬU XI MĂNG TRỒNG SẴN - MẪU 11
Giá bán: 1.850.000 đ

Giá KM: 2.250.000 đ

-18%
TRỌN BỘ CÂY TRẦU BÀ CỘT LỚN VÀ CHẬU XI MĂNG TRỒNG SẴN - MẪU 10
Giá bán: 2.150.000 đ

Giá KM: 2.650.000 đ

-14%
TRỌN BỘ CÂY TRẦU BÀ CỘT VÀ CHẬU ĐÁ MÀI TRỒNG SẴN - MẪU 09
Giá bán: 2.450.000 đ

Giá KM: 2.850.000 đ

-18%
TRỌN BỘ CÂY CAU ĐÀI LOAN LỚN VÀ CHẬU XI MĂNG TRỒNG SẴN - MẪU 08
Giá bán: 2.150.000 đ

Giá KM: 2.650.000 đ

-14%
TRỌN BỘ CÂY CAU ĐÀI LOAN VÀ CHẬU ĐÁ MÀI TRỒNG SẴN - MẪU 07
Giá bán: 2.450.000 đ

Giá KM: 2.850.000 đ

-2%
Trọn bộ cây trúc mây lớn và chậu xi măng trồng sẵn - mẫu 06
Giá bán: 1.750.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

-6%
Trọn bộ cây lưỡi hổ và chậu đá mài trồng sẵn - mẫu 05
Giá bán: 1.350.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-9%
Trọn bộ cây ngũ gia bì lớn và chậu đá mài trồng sẵn - mẫu 04
Giá bán: 1.450.000 đ

Giá KM: 1.600.000 đ

-6%
Trọn bộ cây ngũ gia bì lớn và chậu trồng sẵn - mẫu 03
Giá bán: 1.350.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-14%
CÂY TRẦU BÀ NAM MỸ
Giá bán: 1.200.000 đ

Giá KM: 1.400.000 đ

-5%
CÂY PHÁT TÀI NÚI
Giá bán: 690.000 đ

Giá KM: 730.000 đ

-5%
CÂY CÔ TÒNG LÁ MÍT
Giá bán: 530.000 đ

Giá KM: 560.000 đ

-11%
CÂY PHÁT TÀI KHÚC
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 850.000 đ

-10%
CÂY CAU PHÚ QUÝ
Giá bán: 890.000 đ

Giá KM: 990.000 đ

Cây ngân hậu | không kèm chậu
Giá bán: 190.000 đ
Cây cỏ lan chi (dây nhện) | không kèm chậu
Giá bán: 180.000 đ
Cây kim ngân | không kèm chậu
Giá bán: 220.000 đ
Cây dương xỉ | không kèm chậu
Giá bán: 160.000 đ
Cây đế vương đỏ mini | không kèm chậu
Giá bán: 160.000 đ
Cây trường sinh cẩm thạch | không kèm chậu
Giá bán: 170.000 đ
Cây lan ý | không kèm chậu
Giá bán: 180.000 đ
Cây trầu bà lỗ | không kèm chậu
Giá bán: 170.000 đ
Cây đa búp đỏ | không kèm chậu
Giá bán: 230.000 đ
Cây cau tiểu trâm | không kèm chậu
Giá bán: 160.000 đ
Chậu xi măng hình đầu đạn dẹp
Giá bán: Liên hệ
Chậu xi măng | đá mài vuông khối
Giá bán: Liên hệ
Chậu đá mài trụ đen cao vừa
Giá bán: Liên hệ
Chậu xi măng trụ tròn cao vừa
Giá bán: Liên hệ
Chậu xi măng hình cái bát thấp
Giá bán: Liên hệ
Chậu đá mài đen hình chữ nhật
Giá bán: Liên hệ
Chậu đá mài hình cái giỏ
Giá bán: Liên hệ
Chậu xi măng hình chữ nhật dài thấp
Giá bán: Liên hệ
Chậu đá mài | xi măng trụ tròn cao
Giá bán: Liên hệ
-14%
CÂY TRẦU BÀ NAM MỸ
Giá bán: 1.200.000 đ

Giá KM: 1.400.000 đ

-5%
CÂY PHÁT TÀI NÚI
Giá bán: 690.000 đ

Giá KM: 730.000 đ

-11%
CÂY PHÁT TÀI KHÚC
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 850.000 đ

-5%
CÂY VẠN NIÊN THANH
Giá bán: 530.000 đ

Giá KM: 560.000 đ

-10%
CÂY CAU PHÚ QUÝ
Giá bán: 890.000 đ

Giá KM: 990.000 đ

-11%
CÂY CHUỖI RẺ QUẠT
Giá bán: 1.600.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

-11%
CÂY CAU HAWAI
Giá bán: 1.200.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

-3%
TRẦU BÀ ĐẾ VƯƠNG ĐỎ
Giá bán: 320.000 đ

Giá KM: 330.000 đ

-3%
Cây Phú Quý
Giá bán: 190.000 đ

Giá KM: 190.000 đ

-11%
Cây Phát Tài Núi
Giá bán: 460.000 đ

Giá KM: 520.000 đ

-14%
CÂY TRẦU BÀ NAM MỸ
Giá bán: 1.200.000 đ

Giá KM: 1.400.000 đ

-5%
CÂY PHÁT TÀI NÚI
Giá bán: 690.000 đ

Giá KM: 730.000 đ

-11%
CÂY PHÁT TÀI KHÚC
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 850.000 đ

-10%
CÂY CAU PHÚ QUÝ
Giá bán: 890.000 đ

Giá KM: 990.000 đ

-11%
CÂY CHUỖI RẺ QUẠT
Giá bán: 1.600.000 đ

Giá KM: 1.800.000 đ

-9%
Cây Lan Chi
Giá bán: 290.000 đ

Giá KM: 320.000 đ

-13%
Lưỡi hổ trắng
Giá bán: 190.000 đ

Giá KM: 220.000 đ

-9%
Lưỡi Hổ
Giá bán: 290.000 đ

Giá KM: 320.000 đ

-20%
Cây lan ý
Giá bán: 360.000 đ

Giá KM: 450.000 đ

-16%
Cây Thường Xuân
Giá bán: 360.000 đ

Giá KM: 430.000 đ

-5%
CÂY PHÁT TÀI NÚI
Giá bán: 690.000 đ

Giá KM: 730.000 đ

-5%
CÂY CÔ TÒNG LÁ MÍT
Giá bán: 530.000 đ

Giá KM: 560.000 đ

-11%
CÂY PHÁT TÀI KHÚC
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 850.000 đ

-12%
CÂY ĐUÔI CÔNG SỌC
Giá bán: 490.000 đ

Giá KM: 560.000 đ

-10%
CÂY CAU PHÚ QUÝ
Giá bán: 890.000 đ

Giá KM: 990.000 đ

-12%
Giá treo quần áo bằng thanh thép
Giá bán: 700.000 đ

Giá KM: 800.000 đ

-8%
Kệ 3 tầng tháo lắp dễ dàng
Giá bán: 2.200.000 đ

Giá KM: 2.400.000 đ

-12%
Bình hoa decor Hạt mưa nhỏ (westelm)
Giá bán: 140.000 đ

Giá KM: 160.000 đ

-25%
Chậu thiếc hoạ tiết cắm hoa decor
Giá bán: 90.000 đ

Giá KM: 120.000 đ

-30%
Thùng khung sắt
Giá bán: 180.000 đ

Giá KM: 260.000 đ

 Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website

Address: 506/15/25,Đường 3/2, Phường 14,Quận 10, Hồ Chí Minh.

CH2: 182 Đường số 2 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM.

Hotline 0388 996 342 - 0978 769 391

Mail: Ceocayyeuthuong@gmail.com

Website:  Cayyeuthuong.com

© Copyright 2018 cayyeuthuong.com, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn
X
popup home