Chào mừng bạn đến với cayyeuthuong.com (bản quyền nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức)

Home

-16%
Cây Đại phú gia chậu men - đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 900.000 đ

-5%
Cây trầu bà thanh xuân chậu men - đôn sắt
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 900.000 đ

-13%
Cây trầu bà leo cột (trầu ông) chậu men - đôn sắt
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-20%
Cây kim ngân chậu men - đôn sắt
Giá bán: 950.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

-13%
Cây phát tài núi chậu men - đôn sắt
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-21%
Cây bạch mã hoàng tử chậu men - đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-11%
Cây Đế vương xanh chậu men - đôn sắt
Giá bán: 1.150.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-26%
Cây bàng singapore chậu men - đôn sắt
Giá bán: 950.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-25%
Cây kim tiền chậu men - đôn sắt
Giá bán: 900.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

-34%
Cây lưỡi hổ chậu men - đôn sắt
Giá bán: 950.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-31%
Cây lưỡi hổ xanh - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-13%
Cây vạn niên thanh - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 750.000 đ

-34%
Cây trầu bà leo cột (trầu ông) - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 950.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-26%
Cây cau vàng đài loan - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 950.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-23%
Cây lưỡi hổ - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 850.000 đ

-37%
Cây trúc mây - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

-19%
Cây phát tài khúc - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 810.000 đ

-23%
Cây kim tiền - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 850.000 đ

-45%
Cây bàng singapore - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

-36%
Cây bạch mã hoàng tử - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 600.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-37%
Cây cau vàng | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

-22%
Cây lưỡi hổ | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 970.000 đ

-31%
Cây vạn niên thanh | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-34%
Cây lưỡi hổ xanh | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-21%
Cây trầu bà thanh xuân | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-13%
Cây thiên điểu (chuối mỏ két) | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 750.000 đ

-31%
Cây bạch mã hoàng tử | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-10%
Cây đuôi công tím | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-10%
Cây thanh lam | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-22%
Cây đa búp đỏ | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá KM: 970.000 đ

-26%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY TRÚC MÂY - CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH ĐẦU ĐẠN CAO MÀU TRẮNG
Giá bán: 950.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-13%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY CAU ĐÀI LOAN KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH CHỮ NHẬT ĐỨNG
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá KM: 1.450.000 đ

-26%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY LƯỠI HỔ KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH CHỮ NHẬT ĐỨNG
Giá bán: 950.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-34%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY KIM NGÂN KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 850.000 đ

Giá KM: 1.300.000 đ

-26%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY CAU VÀNG KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 700.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-31%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY NGŨ GIA BÌ KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 950.000 đ

-45%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY LƯỠI HỔ KÈM CHẬU ĐÁ MÀI TRẮNG
Giá bán: 650.000 đ

Giá KM: 1.200.000 đ

Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn

Phù hợp ở không gian lớn (sảnh,ban công,sân thượng,giếng trời,giữa nhà...vv)

  -13%
  Cây lưỡi hổ bụi lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 1.650.000 đ

  Giá KM: 1.900.000 đ

  -31%
  Cây kim tiền gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 1.650.000 đ

  Giá KM: 2.400.000 đ

  -17%
  Cây bàng singapore gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.350.000 đ

  Giá KM: 2.850.000 đ

  -8%
  Cây ngũ gia bì gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.600.000 đ

  Giá KM: 2.850.000 đ

  -5%
  Cây trầu bà chân vịt gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.600.000 đ

  Giá KM: 2.750.000 đ

  -11%
  Cây cau vàng gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.350.000 đ

  Giá KM: 2.650.000 đ

  -26%
  Cây trúc bách hợp gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 1.650.000 đ

  Giá KM: 2.250.000 đ

  -26%
  Cây đại hoa đỏ (sứ hoa đỏ) gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 4.350.000 đ

  Giá KM: 5.900.000 đ

  -6%
  Cây vạn tuế gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.250.000 đ

  Giá KM: 2.400.000 đ

  -11%
  Cây phát tài khúc gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.350.000 đ

  Giá KM: 2.650.000 đ

  -16%
  Combo chậu cây thanh lam - chậu đá mài 30x30x80 cm
  Giá bán: 1.250.000 đ

  Giá KM: 1.500.000 đ

  -9%
  Sét chậu cây cho ban công,không gian lớn 02 - chậu đá mài 30x30x80
  Giá bán: 1.450.000 đ

  Giá KM: 1.600.000 đ

  -24%
  Sét chậu cây cho ban công,không gian lớn 01 - chậu đá mài 30x30x80
  Giá bán: 1.700.000 đ

  Giá KM: 2.250.000 đ

  -21%
  Combo chậu cây trầu bà thanh xuân - chậu đá mài 30x30x80 cm
  Giá bán: 1.450.000 đ

  Giá KM: 1.850.000 đ

  -29%
  Combo chậu cây phát tài núi - chậu đá mài 30x30x80 cm
  Giá bán: 1.650.000 đ

  Giá KM: 2.350.000 đ

  -15%
  Sét cây cau vàng | chậu xi măng hình chữ nhật 30x30x80cm
  Giá bán: 1.350.000 đ

  Giá KM: 1.600.000 đ

  -10%
  Combo chậu cây thiên điểu ( chuối mỏ két) - chậu đá mài 30x30x80 cm
  Giá bán: 1.350.000 đ

  Giá KM: 1.500.000 đ

  -12%
  Sét cây cau hawai | chậu đá mài đen hình chữ nhật lớn
  Giá bán: 1.700.000 đ

  Giá KM: 1.950.000 đ

  -13%
  Sét cây lưỡi hổ | chậu đá mài đen hình chữ nhật lớn
  Giá bán: 1.550.000 đ

  Giá KM: 1.800.000 đ

  -6%
  Sét cây ngũ gia bì size lớn
  Giá bán: 1.350.000 đ

  Giá KM: 1.450.000 đ

  -20%
  Cây đế vương xanh - kệ sắt chữ nhật đứng
  Giá bán: 950.000 đ

  Giá KM: 1.200.000 đ

  -21%
  Cây đại phú gia | Chậu Xi Măng Đá Mài Trụ Tròn cao kèm đôn sắt
  Giá bán: 750.000 đ

  Giá KM: 950.000 đ

  -15%
  Cây trầu bà thanh xuân | Chậu Xi Măng Đá Mài Trụ Tròn cao kèm đôn sắt
  Giá bán: 800.000 đ

  Giá KM: 950.000 đ

  -10%
  Cây lưỡi hổ | Chậu Xi Măng Đá Mài Trụ Tròn cao kèm đôn sắt
  Giá bán: 850.000 đ

  Giá KM: 950.000 đ

  -11%
  Cây kim ngân | Chậu Xi Măng Đá Mài Trụ Tròn cao kèm đôn sắt
  Giá bán: 1.150.000 đ

  Giá KM: 1.300.000 đ

  -13%
  Cây xanh văn phòng - Cây bạch mã hoàng tử chậu đá mài chữ nhật 30x30x80 kèm đôn sắt
  Giá bán: 1.250.000 đ

  Giá KM: 1.450.000 đ

  -26%
  Cây bàng singapore | chậu đá mài vuông cao kèm đôn sắt
  Giá bán: 950.000 đ

  Giá KM: 1.300.000 đ

  -13%
  Cây trầu bà leo cột | chậu đá mài vuông cao kèm đôn sắt
  Giá bán: 1.250.000 đ

  Giá KM: 1.450.000 đ

  -19%
  Cây trúc mây chậu sứ sọc vàng
  Giá bán: 650.000 đ

  Giá KM: 810.000 đ

  -19%
  Cây trúc mây - chậu sứ lưới
  Giá bán: 650.000 đ

  Giá KM: 810.000 đ

  -19%
  Cây trúc mây | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 650.000 đ

  Giá KM: 810.000 đ

  -19%
  Cây kim tiền (kim phát tài) | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 650.000 đ

  Giá KM: 810.000 đ

  -15%
  Cây ngũ gia bì | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 550.000 đ

  Giá KM: 650.000 đ

  -26%
  Cây trúc nhật | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 550.000 đ

  Giá KM: 750.000 đ

  -32%
  Cây bàng singapore | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 550.000 đ

  Giá KM: 810.000 đ

  -41%
  Cây kim ngân (kim ngân xoắn) | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 850.000 đ

  Giá KM: 1.450.000 đ

  -34%
  Cây trầu bà leo cột | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 950.000 đ

  Giá KM: 1.450.000 đ

  -32%
  Cây trầu bà thanh xuân | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 550.000 đ

  Giá KM: 810.000 đ

  Cây Tặng Quà Size Trung

  CÂY TẶNG QUÀ SIZE TRUNG (CAO TRÊN 25 cm - 90 cm ')

   -7%
   Cây lưỡi hổ - chậu sứ
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá KM: 420.000 đ

   -15%
   CÂY TRẠNG NGUYÊN SIZE TRUNG CHẬU MEN BẦU
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá KM: 460.000 đ

   -32%
   CÂY KIM NGÂN TRỤ SIZE TRUNG CHẬU MEN BẦU
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá KM: 580.000 đ

   -28%
   CÂY KIM TIỀN Size trung chậu men bầu
   Giá bán: 320.000 đ

   Giá KM: 450.000 đ

   -15%
   CÂY PHÚ QUÝ SIZE TRUNG CHẬU MEN BẦU
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá KM: 460.000 đ

   -29%
   CÂY HỒNG MÔN SIZE TRUNG CHẬU MEN BẦU
   Giá bán: 340.000 đ

   Giá KM: 480.000 đ

   -10%
   CÂY VẠN LỘC SIZE TRUNG CHẬU MEN BẦU
   Giá bán: 430.000 đ

   Giá KM: 480.000 đ

   -30%
   CÂY THANH TÂM SIZE TRUNG CHẬU MEN BẦU
   Giá bán: 340.000 đ

   Giá KM: 490.000 đ

   -25%
   CÂY TRẦU BÀ SIZE TRUNG CHẬU MEN BẦU
   Giá bán: 290.000 đ

   Giá KM: 390.000 đ

   -38%
   CÂY NGỌC NGÂN SIZE TRUNG CHẬU MEN BẦU
   Giá bán: 260.000 đ

   Giá KM: 420.000 đ

   -3%
   Cây kim ngân gốc lớn thấp - Cây xanh văn phòng
   Giá bán: 1.250.000 đ

   Giá KM: 1.300.000 đ

   -23%
   CÂY THANH LAM - Chậu xi măng có dĩa
   Giá bán: 650.000 đ

   Giá KM: 850.000 đ

   -48%
   CÂY BÀNG SINGAPORE - Chậu xi măng có dĩa
   Giá bán: 750.000 đ

   Giá KM: 1.450.000 đ

   -30%
   CÂY ĐẠI PHÚ GIA - Chậu xi măng có dĩa
   Giá bán: 900.000 đ

   Giá KM: 1.300.000 đ

   -26%
   CÂY KIM NGÂN XOẮN - Chậu xi măng có dĩa
   Giá bán: 950.000 đ

   Giá KM: 1.300.000 đ

   -25%
   CÂY TRÚC MÂY - Chậu xi măng có dĩa
   Giá bán: 900.000 đ

   Giá KM: 1.200.000 đ

   -29%
   CÂY TRẦU BÀ THANH XUÂN - Chậu xi măng có dĩa
   Giá bán: 850.000 đ

   Giá KM: 1.200.000 đ

   -21%
   CÂY VẠN NIÊN THANH - Chậu xi măng có dĩa
   Giá bán: 750.000 đ

   Giá KM: 950.000 đ

   -29%
   CÂY LƯỠI HỔ - Chậu xi măng có dĩa
   Giá bán: 850.000 đ

   Giá KM: 1.200.000 đ

   -34%
   CÂY PHÁT TÀI KHÚC - Chậu xi măng có dĩa
   Giá bán: 950.000 đ

   Giá KM: 1.450.000 đ

   Chậu xi măng hình đầu đạn dẹp
   Giá bán: Liên hệ
   Chậu xi măng | đá mài vuông khối
   Giá bán: Liên hệ
   Chậu đá mài trụ đen cao vừa
   Giá bán: Liên hệ
   Chậu xi măng trụ tròn cao vừa
   Giá bán: Liên hệ
   Chậu xi măng hình cái bát thấp
   Giá bán: Liên hệ
   Chậu đá mài đen hình chữ nhật
   Giá bán: Liên hệ
   Chậu đá mài hình cái giỏ
   Giá bán: Liên hệ
   Chậu xi măng hình chữ nhật dài thấp
   Giá bán: Liên hệ
   Chậu đá mài | xi măng trụ tròn cao
   Giá bán: Liên hệ
   -12%
   Cây kim ngân xoắn lớn
   Giá bán: 650.000 đ

   Giá KM: 740.000 đ

   -9%
   Cây đại phú gia
   Giá bán: 380.000 đ

   Giá KM: 420.000 đ

   -7%
   Hoa giấy leo
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá KM: 420.000 đ

   -92%
   Cúc tần ấn độ
   Giá bán: 120.000 đ

   Giá KM: 1.500.000 đ

   -16%
   Cây đế vương đỏ
   Giá bán: 350.000 đ

   Giá KM: 420.000 đ

   -28%
   Chuối mỏ két (thiên điểu)
   Giá bán: 250.000 đ

   Giá KM: 350.000 đ

   -22%
   Cây phát tài khúc 5 thân ( thiết mộc lan )
   Giá bán: 450.000 đ

   Giá KM: 580.000 đ

   -8%
   Bạch mã hoàng tử lớn
   Giá bán: 260.000 đ

   Giá KM: 285.000 đ

   -20%
   Cây kim ngân 1 gốc lớn để bàn
   Giá bán: 280.000 đ

   Giá KM: 350.000 đ

   -20%
   Cây đế vương vàng
   Giá bán: 280.000 đ

   Giá KM: 350.000 đ

   -20%
   Cây kim tiền (kim phát tài) | chậu đất nung
   Giá bán: 600.000 đ

   Giá KM: 750.000 đ

   -10%
   Cây cau vàng đài loan | chậu đất nung
   Giá bán: 850.000 đ

   Giá KM: 950.000 đ

   -15%
   Cây trúc nhật | chậu đất nung
   Giá bán: 550.000 đ

   Giá KM: 650.000 đ

   -3%
   Cây trầu bà leo cột (trầu ông) | chậu đất nung
   Giá bán: 1.250.000 đ

   Giá KM: 1.300.000 đ

   -16%
   Cây cau vàng | chậu đất nung
   Giá bán: 750.000 đ

   Giá KM: 900.000 đ

   -7%
   Cây lưỡi hổ | chậu đất nung
   Giá bán: 750.000 đ

   Giá KM: 810.000 đ

   -20%
   Cây vạn niên thanh | chậu đất nung
   Giá bán: 600.000 đ

   Giá KM: 750.000 đ

   -13%
   Cây cau hawai | chậu đất nung
   Giá bán: 650.000 đ

   Giá KM: 750.000 đ

   -21%
   Cây trúc mây | chậu đất nung
   Giá bán: 750.000 đ

   Giá KM: 950.000 đ

   -13%
   Cây phát tài khúc | chậu đất nung
   Giá bán: 650.000 đ

   Giá KM: 750.000 đ

   CÔNG TY TNHH CÂY YÊU THƯƠNG

   GPKD số 0316556918 do sở KH&ĐT TP HCM cấp ngày 28/10/2020 (đăng ký thay đổi lần thứ 1:ngày 12 tháng 11 năm 2020)

   Địa chỉ: 182 Đường số 2, Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM.

   Hotline 0388 996 342 - 0857 444 101

   Mail: Ceocayyeuthuong@gmail.com

   Website:  Cayyeuthuong.com

   © Copyright 2018 cayyeuthuong.com, all rights reserved

   Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn
   X
   Miễn phí giao hàng - kim tiền