Chào mừng bạn đến với cayyeuthuong.com (bản quyền nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức)

Home

-13%
Cây trầu bà leo cột (trầu ông) - Chậu nhựa
Giá bán: 650.000 đ

Giá Gốc: 750.000 đ

-9%
Cây cau vàng - chậu nhựa
Giá bán: 390.000 đ

Giá Gốc: 430.000 đ

-7%
Cây đế vương đỏ - chậu nhựa
Giá bán: 390.000 đ

Giá Gốc: 420.000 đ

-16%
Cây thiên điểu (chuối mỏ két) - chậu nhựa
Giá bán: 350.000 đ

Giá Gốc: 420.000 đ

-10%
Cây vạn niên thanh - chậu nhựa
Giá bán: 350.000 đ

Giá Gốc: 390.000 đ

-14%
Cây đại phú gia - chậu nhựa
Giá bán: 360.000 đ

Giá Gốc: 420.000 đ

-16%
Cây trúc mây - chậu nhựa
Giá bán: 350.000 đ

Giá Gốc: 420.000 đ

-15%
Cây bàng singapore - chậu nhựa
Giá bán: 390.000 đ

Giá Gốc: 460.000 đ

-32%
Cây trầu bà thanh xuân - chậu nhựa
Giá bán: 390.000 đ

Giá Gốc: 580.000 đ

-25%
Cây kim tiền - chậu nhựa
Giá bán: 290.000 đ

Giá Gốc: 390.000 đ

-12%
Cây chuông vàng - Chậu xi măng,đá mài trụ tròn lớn
Giá bán: 1.050.000 đ

Giá Gốc: 1.200.000 đ

-11%
Cây trầu bà lá xẻ - chậu xi măng,chậu đá mài trụ tròn 30x30x60cm
Giá bán: 1.150.000 đ

Giá Gốc: 1.300.000 đ

-10%
Cây trúc mây - chậu sứ đáy khấc
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-10%
Cây đại phú gia - chậu sứ đáy khấc xuất khẩu
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-21%
Cây lưỡi hổ - chậu sứ bom trắng
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-13%
Cây trầu bà thanh xuân - chậu sứ kim cương
Giá bán: 650.000 đ

Giá Gốc: 750.000 đ

-19%
Cây phát tài gốc lớn - chậu sứ trắng
Giá bán: 2.900.000 đ

Giá Gốc: 3.600.000 đ

-26%
Trầu Bà Leo cột - Chậu xi măng,đá mài 30x30cm
Giá bán: 950.000 đ

Giá Gốc: 1.300.000 đ

-34%
Cây bàng singapore - chậu đá mài bom
Giá bán: 950.000 đ

Giá Gốc: 1.450.000 đ

-21%
Cây trầu bà thanh xuân - Chậu xi măng,đá mài 30x30cm
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-1%
Cây kim ngân | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 580.000 đ

Giá Gốc: 590.000 đ

-16%
Cây đuôi công sọc tím | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 460.000 đ

Giá Gốc: 550.000 đ

-7%
Cây phú quý | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá Gốc: 420.000 đ

-20%
Cây trầu bà lỗ | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá Gốc: 490.000 đ

-15%
Cây ngọc ngân | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá Gốc: 460.000 đ

-32%
Cây vạn lộc | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá Gốc: 580.000 đ

-27%
Cây lưỡi hổ xanh | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 420.000 đ

Giá Gốc: 580.000 đ

-23%
Cây trầu bà | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 350.000 đ

Giá Gốc: 460.000 đ

-25%
Cây kim tiền (kim phát tài) | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá Gốc: 520.000 đ

-32%
Cây Philodendron Burle Marx | Chậu xi măng,đá mài
Giá bán: 390.000 đ

Giá Gốc: 580.000 đ

-37%
Cây cau vàng | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 1.200.000 đ

-22%
Cây lưỡi hổ | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 970.000 đ

-31%
Cây vạn niên thanh | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 650.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-42%
Cây lưỡi hổ xanh | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 1.300.000 đ

-21%
Cây trầu bà thanh xuân | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-13%
Cây thiên điểu (chuối mỏ két) | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 650.000 đ

Giá Gốc: 750.000 đ

-31%
Cây bạch mã hoàng tử | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 650.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-10%
Cây đuôi công tím | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-10%
Cây thanh lam | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-22%
Cây đa búp đỏ | chậu đá mài kèm đôn sắt
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 970.000 đ

-29%
Cây cau vàng - Chậu xi măng,chậu đá mài trụ chữ nhật 30x30x60cm
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 1.200.000 đ

-34%
Cây trúc mây - Chậu xi măng,chậu đá mài trụ chữ nhật 30x30x60cm
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 1.300.000 đ

-21%
Cây Bạch Mã Hoàng Tử - Chậu xi măng,chậu đá mài trụ chữ nhật 30x30x60cm
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-29%
Cây đại phú gia - Chậu xi măng,chậu đá mài trụ chữ nhật 30x30x60cm
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 1.200.000 đ

-13%
Cây kim ngân - Chậu xi măng,chậu đá mài trụ chữ nhật 30x30x60cm
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá Gốc: 1.450.000 đ

-26%
Cây Cau Vàng Đài Loan - Chậu xi măng,chậu đá mài trụ chữ nhật 30x30x60cm
Giá bán: 950.000 đ

Giá Gốc: 1.300.000 đ

-20%
Cây trầu bà đế vương đỏ - Chậu xi măng,chậu đá mài trụ chữ nhật 30x30x60cm
Giá bán: 950.000 đ

Giá Gốc: 1.200.000 đ

-21%
Cây ngũ bì - Chậu xi măng,chậu đá mài trụ chữ nhật 30x30x60cm
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-29%
Cây bàng Singapore - Chậu xi măng,chậu đá mài trụ chữ nhật 30x30x60cm
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 1.200.000 đ

-29%
Cây lưỡi hổ xanh - Chậu xi măng,chậu đá mài trụ chữ nhật 30x30x60cm
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 1.200.000 đ

-32%
Cây kim tiền (kim phát tài) - chậu sứ trắng
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 1.250.000 đ

-26%
Cây kim tiền (kim phát tài) - chậu sứ xoắn trắng
Giá bán: 700.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-10%
Cây kim ngân - cây tặng khai trương
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-19%
Cây kim tiền (kim phát tài) - cây tặng khai trương
Giá bán: 650.000 đ

Giá Gốc: 810.000 đ

-26%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY LƯỠI HỔ KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH CHỮ NHẬT ĐỨNG
Giá bán: 950.000 đ

Giá Gốc: 1.300.000 đ

-26%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY CAU VÀNG KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH CHỮ NHẬT ĐỨNG
Giá bán: 950.000 đ

Giá Gốc: 1.300.000 đ

-42%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY KIM NGÂN KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 1.300.000 đ

-26%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY CAU VÀNG KÈM CHẬU ĐÁ MÀI HÌNH TRỤ TRẮNG
Giá bán: 700.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-50%
CÂY TẶNG KHAI TRƯƠNG - CÂY LƯỠI HỔ KÈM CHẬU ĐÁ MÀI TRẮNG
Giá bán: 590.000 đ

Giá Gốc: 1.200.000 đ

-13%
Cây thiên điểu (chuối mỏ két) - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá Gốc: 1.450.000 đ

-13%
Cây lưỡi hổ xanh - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá Gốc: 1.450.000 đ

-20%
Cây phú quý - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
Giá bán: 950.000 đ

Giá Gốc: 1.200.000 đ

-13%
Cây trầu bà thanh xuân - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá Gốc: 1.450.000 đ

-29%
Cây dương xỉ - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
Giá bán: 850.000 đ

Giá Gốc: 1.200.000 đ

-19%
Cây ngũ gia bì - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
Giá bán: 1.050.000 đ

Giá Gốc: 1.300.000 đ

-26%
Cây lưỡi hổ - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
Giá bán: 1.060.000 đ

Giá Gốc: 1.450.000 đ

-20%
Cây Bạch mã hoàng tử - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
Giá bán: 950.000 đ

Giá Gốc: 1.200.000 đ

-19%
Cây bàng Singapore - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
Giá bán: 1.250.000 đ

Giá Gốc: 1.550.000 đ

-17%
Cây trúc mây - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
Giá bán: 1.200.000 đ

Giá Gốc: 1.450.000 đ

-27%
Cây bàng Đài Loan lớn - Chậu đá mài 40x40x60cm
Giá bán: 1.050.000 đ

Giá Gốc: 1.450.000 đ

-31%
Cây trồng trong nhà - Cây bạch mã hoàng tử (chậu xi măng,đá mài hình đầu đạn)
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 1.100.000 đ

-15%
Cây đế vương xanh chậu đất nung size lớn
Giá bán: 800.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-13%
Cây ngũ gia bì cẩm thạch - Chậu xi măng trụ tròn 30x30 cm
Giá bán: 590.000 đ

Giá Gốc: 680.000 đ

-37%
Cây lưỡi hổ xanh - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 590.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-20%
Cây vạn niên thanh - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 600.000 đ

Giá Gốc: 750.000 đ

-34%
Cây trầu bà leo cột (trầu ông) - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 950.000 đ

Giá Gốc: 1.450.000 đ

-21%
Cây cau vàng đài loan - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-23%
Cây lưỡi hổ - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 650.000 đ

Giá Gốc: 850.000 đ

-18%
Cây trúc mây - Chậu đá mài trụ tròn màu đen
Giá bán: 650.000 đ

Giá Gốc: 800.000 đ

-13%
Cây bạch mã hoàng tử - giỏ cói
Giá bán: 590.000 đ

Giá Gốc: 680.000 đ

-6%
Cây ngân hậu - giỏ cói
Giá bán: 590.000 đ

Giá Gốc: 630.000 đ

-9%
Cây đại phú gia - giỏ cói
Giá bán: 590.000 đ

Giá Gốc: 650.000 đ

-24%
Cây kim tiền - giỏ cói
Giá bán: 590.000 đ

Giá Gốc: 780.000 đ

-20%
Cây thiết mộc lan - giỏ cói
Giá bán: 600.000 đ

Giá Gốc: 750.000 đ

-15%
Cây ngũ gia bì - giỏ cói
Giá bán: 590.000 đ

Giá Gốc: 700.000 đ

-23%
Cây cau vàng - giỏ cói
Giá bán: 600.000 đ

Giá Gốc: 780.000 đ

-20%
Cây trúc mây - giỏ cói
Giá bán: 600.000 đ

Giá Gốc: 750.000 đ

-20%
Cây cau hawai - giỏ cói
Giá bán: 600.000 đ

Giá Gốc: 750.000 đ

-9%
Cây vạn niên thanh - giỏ cói
Giá bán: 590.000 đ

Giá Gốc: 650.000 đ

-26%
Cây kim tiền (kim phát tài) - chậu sứ xoắn trắng
Giá bán: 700.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-40%
Cây ngọc ngân - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 450.000 đ

Giá Gốc: 750.000 đ

-21%
Cây phú quý - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 590.000 đ

Giá Gốc: 750.000 đ

-25%
Cây thiên điểu (chuối mỏ két) - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 600.000 đ

Giá Gốc: 810.000 đ

-20%
Cây vạn lộc - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 600.000 đ

Giá Gốc: 750.000 đ

-21%
Cây đuôi công sọc tím - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 750.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-20%
Cây trúc nhật vàng - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 600.000 đ

Giá Gốc: 750.000 đ

-29%
Cây trúc nhật - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 600.000 đ

Giá Gốc: 850.000 đ

-36%
Cây cau vàng đài loan - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 600.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

-31%
Cây cau vàng - chậu đá mài trụ tròn 30x30 cm kèm dĩa
Giá bán: 650.000 đ

Giá Gốc: 950.000 đ

Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn

Phù hợp ở không gian lớn (sảnh,ban công,sân thượng,giếng trời,giữa nhà...vv)

  -13%
  Cây lưỡi hổ bụi lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 1.650.000 đ

  Giá Gốc: 1.900.000 đ

  -31%
  Cây kim tiền gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 1.650.000 đ

  Giá Gốc: 2.400.000 đ

  -17%
  Cây bàng singapore gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.350.000 đ

  Giá Gốc: 2.850.000 đ

  -8%
  Cây ngũ gia bì gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.600.000 đ

  Giá Gốc: 2.850.000 đ

  -5%
  Cây trầu bà chân vịt gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.600.000 đ

  Giá Gốc: 2.750.000 đ

  -11%
  Cây cau vàng gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.350.000 đ

  Giá Gốc: 2.650.000 đ

  -26%
  Cây trúc bách hợp gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 1.650.000 đ

  Giá Gốc: 2.250.000 đ

  -26%
  Cây đại hoa đỏ (sứ hoa đỏ) gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 4.350.000 đ

  Giá Gốc: 5.900.000 đ

  -6%
  Cây vạn tuế gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.250.000 đ

  Giá Gốc: 2.400.000 đ

  -11%
  Cây phát tài khúc gốc lớn - Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn
  Giá bán: 2.350.000 đ

  Giá Gốc: 2.650.000 đ

  -17%
  Cây đuôi công sọc tím - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
  Giá bán: 780.000 đ

  Giá Gốc: 950.000 đ

  -16%
  Cây vạn lộc - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
  Giá bán: 680.000 đ

  Giá Gốc: 810.000 đ

  -17%
  Cây thiên điểu (chuối mỏ két) - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
  Giá bán: 780.000 đ

  Giá Gốc: 950.000 đ

  -16%
  Cây phú quý - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
  Giá bán: 680.000 đ

  Giá Gốc: 810.000 đ

  -9%
  Cây ngọc ngân - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
  Giá bán: 680.000 đ

  Giá Gốc: 750.000 đ

  -14%
  Cây trầu bà - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
  Giá bán: 580.000 đ

  Giá Gốc: 680.000 đ

  -17%
  Cây vạn niên thanh - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
  Giá bán: 780.000 đ

  Giá Gốc: 950.000 đ

  -20%
  Cây thanh lam - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
  Giá bán: 680.000 đ

  Giá Gốc: 850.000 đ

  -17%
  Cây đa búp đỏ - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
  Giá bán: 780.000 đ

  Giá Gốc: 950.000 đ

  -17%
  Cây lan ý - Đôn sắt / Kệ sắt 3 chân kê chậu cây
  Giá bán: 780.000 đ

  Giá Gốc: 950.000 đ

  -16%
  Combo chậu cây thanh lam - chậu đá mài 30x30x80 cm
  Giá bán: 1.250.000 đ

  Giá Gốc: 1.500.000 đ

  -9%
  Sét chậu cây cho ban công,không gian lớn 02 - chậu đá mài 30x30x80
  Giá bán: 1.450.000 đ

  Giá Gốc: 1.600.000 đ

  -21%
  Combo chậu cây trầu bà thanh xuân - chậu đá mài 30x30x80 cm
  Giá bán: 1.450.000 đ

  Giá Gốc: 1.850.000 đ

  -10%
  Combo chậu cây thiên điểu ( chuối mỏ két) - chậu đá mài 30x30x80 cm
  Giá bán: 1.350.000 đ

  Giá Gốc: 1.500.000 đ

  -13%
  Sét cây lưỡi hổ | chậu đá mài đen hình chữ nhật lớn
  Giá bán: 1.550.000 đ

  Giá Gốc: 1.800.000 đ

  -15%
  Sét cây kim tiền size lớn
  Giá bán: 1.350.000 đ

  Giá Gốc: 1.600.000 đ

  -19%
  Sét cây trúc mây size lớn
  Giá bán: 1.450.000 đ

  Giá Gốc: 1.800.000 đ

  -15%
  Sét cây lưỡi hổ size lớn
  Giá bán: 1.350.000 đ

  Giá Gốc: 1.600.000 đ

  -10%
  TRỌN BỘ CÂY CAU ĐÀI LOAN VÀ CHẬU ĐÁ MÀI TRỒNG SẴN - MẪU 07
  Giá bán: 1.650.000 đ

  Giá Gốc: 1.850.000 đ

  -30%
  Trọn bộ cây trúc mây lớn và chậu xi măng trồng sẵn - mẫu 06
  Giá bán: 1.250.000 đ

  Giá Gốc: 1.800.000 đ

  -26%
  Cây kim tiền (kim phát tài) - chậu sứ xoắn trắng
  Giá bán: 700.000 đ

  Giá Gốc: 950.000 đ

  -16%
  Cây trúc mây - chậu sứ xoắn trắng
  Giá bán: 750.000 đ

  Giá Gốc: 900.000 đ

  -11%
  Cây trầu bà thanh xuân chậu sứ sọc vàng
  Giá bán: 750.000 đ

  Giá Gốc: 850.000 đ

  -15%
  Cây trúc nhật - chậu sứ khói
  Giá bán: 550.000 đ

  Giá Gốc: 650.000 đ

  -19%
  Cây đại phú gia chậu sứ sọc vàng
  Giá bán: 650.000 đ

  Giá Gốc: 810.000 đ

  -19%
  Cây trầu bà thanh xuân | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 650.000 đ

  Giá Gốc: 810.000 đ

  -7%
  Cây lưỡi hổ viền vàng | chậu men (sứ) bầu lớn
  Giá bán: 600.000 đ

  Giá Gốc: 650.000 đ

  -29%
  SET CÂY NỘI THẤT CÂY PHÁT TÀI KHÚC - Chậu sứ trơn
  Giá bán: 950.000 đ

  Giá Gốc: 1.350.000 đ

  -20%
  SET CÂY NỘI THẤT CÂY KIM TIỀN - Chậu sứ trơn
  Giá bán: 950.000 đ

  Giá Gốc: 1.200.000 đ

  -20%
  SET CÂY NỘI THẤT CÂY TRẦU BÀ THANH XUÂN - Chậu sứ trơn
  Giá bán: 950.000 đ

  Giá Gốc: 1.200.000 đ

  -22%
  Cây cóc thái - Cây yêu thương
  Giá bán: 220.000 đ

  Giá Gốc: 285.000 đ

  -31%
  Cây ổi - Cây yêu thương
  Giá bán: 200.000 đ

  Giá Gốc: 290.000 đ

  -31%
  Cây khế - Cây yêu thương
  Giá bán: 200.000 đ

  Giá Gốc: 290.000 đ

  -16%
  Cây tre vàng
  Giá bán: 350.000 đ

  Giá Gốc: 420.000 đ

  -99%
  Cây lưỡi hổ xanh lớn
  Giá bán: 290,000

  Giá Gốc: 350.000 đ

  -13%
  Cây trầu bà leo cột (trầu ông) lớn
  Giá bán: 650.000 đ

  Giá Gốc: 750.000 đ

  -12%
  Cây kim ngân xoắn lớn
  Giá bán: 650.000 đ

  Giá Gốc: 740.000 đ

  -9%
  Cây đại phú gia
  Giá bán: 380.000 đ

  Giá Gốc: 420.000 đ

  -7%
  Hoa giấy leo
  Giá bán: 390.000 đ

  Giá Gốc: 420.000 đ

  -92%
  Cúc tần ấn độ
  Giá bán: 120.000 đ

  Giá Gốc: 1.500.000 đ

  Cây Tặng Quà Size Trung

  CÂY TẶNG QUÀ SIZE TRUNG (CAO TRÊN 25 cm - 90 cm ')

   -10%
   Cây ráng ổ phụng - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 580.000 đ

   Giá Gốc: 650.000 đ

   -27%
   Cây đuôi công sọc tím - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 430.000 đ

   Giá Gốc: 590.000 đ

   -20%
   Cây kim tiền (kim phát tài) - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá Gốc: 490.000 đ

   -25%
   Cây lưỡi hổ - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá Gốc: 520.000 đ

   -33%
   Cây xương cá - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 450.000 đ

   Giá Gốc: 680.000 đ

   -25%
   Cây lan ý - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá Gốc: 520.000 đ

   -10%
   Cây trầu bà - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 350.000 đ

   Giá Gốc: 390.000 đ

   -25%
   Cây ngọc ngân - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 360.000 đ

   Giá Gốc: 480.000 đ

   -15%
   Cây ngọc ngà - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá Gốc: 460.000 đ

   -7%
   Cây phú quý - chậu sứ để bàn có dĩa
   Giá bán: 390.000 đ

   Giá Gốc: 420.000 đ

   CHẬU CÂY

         

   Chọn hình dáng chậu bạn cần tìm....

    -12%
    Cây chuông vàng - Chậu xi măng,đá mài trụ tròn lớn
    Giá bán: 1.050.000 đ

    Giá Gốc: 1.200.000 đ

    -11%
    Cây trầu bà lá xẻ - chậu xi măng,chậu đá mài trụ tròn 30x30x60cm
    Giá bán: 1.150.000 đ

    Giá Gốc: 1.300.000 đ

    -10%
    Chậu Trồng Cây Cỡ Lớn - chậu đá mài 100x30x100cm
    Giá bán: 1.300.000 đ

    Giá Gốc: 1.450.000 đ

    -16%
    Chậu đá mài siêu lớn 100x100x80cm
    Giá bán: 3.000.000 đ

    Giá Gốc: 3.600.000 đ

    -13%
    Cây lưỡi hổ xanh - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
    Giá bán: 1.250.000 đ

    Giá Gốc: 1.450.000 đ

    -20%
    Cây phú quý - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
    Giá bán: 950.000 đ

    Giá Gốc: 1.200.000 đ

    -13%
    Cây trầu bà thanh xuân - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
    Giá bán: 1.250.000 đ

    Giá Gốc: 1.450.000 đ

    -29%
    Cây dương xỉ - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
    Giá bán: 850.000 đ

    Giá Gốc: 1.200.000 đ

    -19%
    Cây ngũ gia bì - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
    Giá bán: 1.050.000 đ

    Giá Gốc: 1.300.000 đ

    -26%
    Cây lưỡi hổ - Chậu xi măng,Chậu đá mài chữ nhật 30x30x80
    Giá bán: 1.060.000 đ

    Giá Gốc: 1.450.000 đ

    -16%
    Cây bạch mã hoàng tử - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
    Giá bán: 1.250.000 đ

    Giá Gốc: 1.500.000 đ

    -8%
    Cây ngũ gia bì - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
    Giá bán: 1.320.000 đ

    Giá Gốc: 1.450.000 đ

    -19%
    Cây chân vịt - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
    Giá bán: 1.450.000 đ

    Giá Gốc: 1.800.000 đ

    -13%
    Cây trầu bà trắng (tróc bạc) - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
    Giá bán: 1.120.000 đ

    Giá Gốc: 1.300.000 đ

    -26%
    Cây trầu bà đế vương đỏ - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
    Giá bán: 1.650.000 đ

    Giá Gốc: 2.250.000 đ

    -17%
    Cây thanh lam - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
    Giá bán: 1.320.000 đ

    Giá Gốc: 1.600.000 đ

    -15%
    Cây phú quý - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
    Giá bán: 1.220.000 đ

    Giá Gốc: 1.450.000 đ

    -13%
    Cây trúc nhật - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
    Giá bán: 1.250.000 đ

    Giá Gốc: 1.450.000 đ

    -13%
    Cây ngân hậu - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
    Giá bán: 1.380.000 đ

    Giá Gốc: 1.600.000 đ

    -11%
    Cây lưỡi hổ - chậu xi măng,đá mài hình chữ nhật 30x30x60cm
    Giá bán: 1.380.000 đ

    Giá Gốc: 1.560.000 đ

    CÔNG TY TNHH CÂY YÊU THƯƠNG

    GPKD số 0316556918 do sở KH&ĐT TP HCM cấp ngày 28/10/2020 (đăng ký thay đổi lần thứ 1:ngày 12 tháng 11 năm 2020)

    Địa chỉ: 182 Đường số 2, Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM.

    Kho giao cây Online: Quận 10,TP.HCM

    Vựa cây: Ngã 3 chợ An Phú Tây,Hưng Long,Bình Chánh

    Hotline 0388 996 342 - 0857 444 101

    Mail: Ceocayyeuthuong@gmail.com

    Website:  Cayyeuthuong.com

    ------------------------------------

    CÔNG TY TNHH CÂY YÊU THƯƠNG
    Stk:1018778374
    Vietcombank chi nhánh Hùng vương

    © Copyright 2018 cayyeuthuong.com, all rights reserved

    Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn